Prajeme Vám, nech láska, dobro, spolupatričnosť, ktoré si prejavujeme počas týchto sviatkov zostanú vo Vašich srdciach po celý rok.
Mať rád, podeliť sa, darovať …, tieto krásne hodnoty by sa nemali vybrať len na Vianoce a potom odložiť, ako vianočné ozdoby.