5 izbovy bungalov
pôdorys-Nikola-5-izbovy-bungalov