Skladby stien

OBVODOVÁ STENA

PRIEČKA

PODLAHA

STROP